TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

 

 

   www.technicalmuseum.cz

   Purkyňova 105, Brno

 

 

 

 

 

 

Stálé expozice: Letecká historie a plastikové modelářství, nožířství, historická vozidla, od tamtamů k internetu, salon mechanické hudby, kultura nevidomých, vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, kovolitectví, parní motory, ulička řemesel, železářství, historická stereovize, čas nad námi a kolem nás, experimentárium

Výstava: Armáda v letech 1918, 1938, 1948, 1968 (do 12. 10.)

Ústředním tématem Muzejní noci v Technickém muzeu v Brně bude „ Muzejní mobilizace“ v rámci doprovodného programu k výstavě Armáda v letech 1918, 1938, 1948, 1968.

 

 

18.00

Divadelní představení Četníci na cestách – Erik Pardus a Zdenek Junák
18.30

Brněnští gajdoši – lidové písně s vojenskou tématikou
19.00, 20.30, 22.00 a 23.30
Pořadově pochodové taneční variace za doprovodu vojenské hudby – studenti Taneční konzervatoře Brno pod vedením dr. Korčiana, stylizované krátké scénky s tematikou mobilizace, odvodů, loučení se svobodou a vojenského života.

 

V průběhu večera budou tradičně oživeny expozice i výstavy postavami v dobových kostýmech, tentokrát zejména v uniformách jednotlivých období vojenské historie. V uličce řemesel zahrají Brněnští gajdoši, na harmoniku Daniel Kikta. Kadeřnictví se zaměří na slušivé účesy vojenského sestřihu. Švec mistr Procházka bude podrážet vojenskou obuv, ale nakonec bude muset i on narukovat. Knihařství Jarmily Ondráčkové bude zavaleno vazbou vojenských řádů.


Kovolitecká experimentální dílna – řemeslné ukázky
Technická herna – laserová střelnice, fyzikální pokusy

 

Před budovou muzea: Vojenská technika ze sbírek Technického muzea v Brně i soukromých sběratelů s ukázkami cvičení jejich osádek.
Na programu se podílejí členové Klubů vojenské historie, Klubu policejní historie Brno a řada dalších dobrovolníků.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Kromě speciálních linek DPMB mohou návštěvníci využít i prezentační jízdy historických autobusů TMB.