ČERVENÝ KOSTEL

 

 

www.brno1.evangnet.cz 

Komenského náměstí

Otevřeno 18.00–24.00 hodin

Volná prohlídka kostela

 

 

 

 

 


Prodej knih a výrobků střediska Diakonie

 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30

Varhaní koncert
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45
Slovo o historii kostela