MUZEJNÍ NOC

 

se během čtyř let stala skutečným fenoménem brněnského kulturního života. Samozřejmě všechny pořadatele těší narůstající zájem návštěvníků i dalších kulturních institucí, které se k naší aktivitě hlásí. Nicméně tím nejdůležitějším nejsou úctyhodné počty, jimiž se můžeme chlubit, ale celkově přátelská atmosféra akce, spokojenost našeho publika s nabídkou a službami, jež v rámci Brněnské muzejní noci poskytujeme,
a samozřejmě naděje, že tímto výjimečným okamžikem v životě města přispíváme všichni k definici kulturní úrovně obyvatel Brna.

 

Vedle bezprostředních kulturních a uměleckých zážitků i zábavy poskytuje Brněnská muzejní noc
v co nejširší možné míře informace o široké
a mimořádně kvalitní nabídce muzejních institucí
v Brně. Letos se stala garantem Brněnské muzejní noci Moravská galerie v Brně, která na její organizaci obdržela významný příspěvek od Ministerstva kultury ČR. Díky němu také vychází tento obsáhlý a přehledný program s doplňkovými informacemi o participujících spolupořádajících institucích, mohli jsme rozšířit některé další propagační aktivity a samozřejmě se při přípravách chovat velkoryseji než dosud.

 

Doufám, že i v jiných případech bude iniciativa
a skutečnost, že nám záleží na zprostředkování hodnot, o něž pečujeme, co nejširšímu okruhu zájemců, přijata a oceněna. Naším největším přáním ovšem zůstává, aby návštěva Brněnské muzejní noci byla podnětem k začlenění brněnských muzeí do vašeho života. Jsme tu pro vás nejen o muzejní noci, ale po celý rok. Stejně, zajímaví, připravení a vstřícní.

Marek Pokorný
ředitel Moravské galerie v Brně

 

Brněnská muzejní noc 2008 to je 15 institucí –
28 míst – 13 muzeí, 9 galerií, 3 kostely,
2 knihovny, 1 věž a 1 hvězdárna

 

 

 

Program

 

více než 50 výstav, komentované prohlídky expozic koncerty (jazz, swing, sborový zpěv, šamanské bubny, varhany, rokoková hudba, troubení z věže, písničky z inscenací…) divadelní představení (kabaret, opera, cirkusová vystoupení, četnické divadlo, improvizace, šermířské souboje, drezúra koní, divadlo neslyšících, biblická vyprávění, scénky
z vojenského prostředí, recitace, romské tance
z celého světa…) umělecké dílny (masky, klobouky, portréty, kresba ohněm, interaktivní deník nočního návštěvníka…) ukázky tradičních řemesel (kovolitectví, knihařství, ševcovství, kadeřnictví, hrnčířství, truhlářství a pastevectví)
módní přehlídky, šermířské souboje, nevšední občerstvení a mnoho dalšího

 

 

Důležité informace

 

– Noční procházky za historií, uměním, poznáním
i zábavou vám stejně jako v minulých ročnících usnadní Dopravní podnik města Brna, který vás bezplatně dopraví i do těch nejvzdálenějších muzeí. Hlavní dopravní uzel zvláštních linek bude stejně jako minulý rok na Moravském náměstí.

 

– Přímé vstupy z Brněnské muzejní noci bude možné sledovat na velkoplošné obrazovce na Moravském náměstí a na internetových stránkách společnosti yotiva, která přenos zajišťuje http://www.yotiva.tv.

 

- Brněnská muzejní noc probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna. Koná se pod záštitou Romana Onderky, primátora statutárního města Brna, Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, a Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.

 

- Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí
a galerií ČR s podporou MK ČR, a projektu Brno - město uprostřed Evropy... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří se společností Skanska. Na akci se významným způsobem podílí Dopravní podnik města Brna a.s., zajišťující bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města. Organizačně spolupracuje Liga za práva vozíčkářů.

 

 

 

 

 

 


 

      Dobrou muzejní noc vám přejí